Hastalık

Kalp yetmezliği

Genel bilgi

Kalbin temel işlevi, vücudun tüm dokularına, organlarına ve sistemlerine oksijen ve besin sağlamaktır. Aktivitenin türüne bağlı olarak, vücudun farklı miktarda kan ihtiyacı vardır. Damarın lümeni, gücü ve kalp hızı vücudun gerekli kan hacmini sağlamasını etkiler.

"Kardiyovasküler yetersizlik" terimi, kalp normal yaşam aktivitesi için gerekli besin ve oksijen miktarıyla organ ve doku sağlama yeteneğini kaybederse kullanılır. Durum akut veya kronik olabilir.

Patogenez

Dünyada kalp yetmezliği olan milyonlarca hasta var. Bu gösterge her yıl büyüyor. En yaygın neden, miyokardiyumu besleyen koroner arterlerin lümeninin daralmasıdır. Vasküler patolojinin nispeten genç yaşta geliştiği gerçeğine rağmen, konjestif kalp yetmezliği olgusu en yaşlı kişilerde görülür.

70 yaş üstü 1000 hastanın 10'unda kalp yetmezliği belirtileri var. Patoloji en sık kadınlarda görülür. Bu fenomen, erkek yarıdaki yüksek mortalite ile açıklanmaktadır. Kadınlarda kalp hastalıkları kalp yetmezliğine yol açar ve erkeklerde koroner hastalıklar komplikasyonlarla ortaya çıkar ve daha sık ölümcül olur. Kalp yetmezliğinin gelişimi kışkırtır:

 • kalbin kapak aparatındaki değişiklikler;
 • arteriyel hipertansiyon;
 • tiroid hastalığı;
 • uyuşturucu ve alkol bağımlılığı;
 • kâlp kası iltihabı ve kalp kasının diğer enflamatuar hastalıkları.

Kalp yetmezliği ile vücutta hangi mekanizmalar tetiklenir?

Belli değişikliklere cevap olarak, vücut savunma mekanizmalarını başlattı. İlk aşamada, kalbin boşlukları boyut olarak artar, çünkü yeterince kan pompalamak için daha çok çalışın. Kalp hızı da artar. Başlar renin-anjiyotensin sistemi telafi edici bir mekanizma olarak. Kalp tarafından atılan kan hacminde bir azalma ile, yetersiz oksijen alımıyla, böbrek sistemi reninBu su ve tuzu hapseder. Bu artışa yol açar kan basıncı ve dolaşımdaki kan hacminde bir artış. Bu mekanizma sadece hastalığın ilk aşamalarında etkilidir. Kalp, uzun süre gelişmiş bir modda çalışamaz.

Kalp yetersizliğinin sınıflandırılması

Elbette doğası gereği, kalp yetmezliğinin sınıflandırılması şunlara bölünmeyi gerektirir:

 • akut;
 • Kronik.

Akut kalp yetmezliği

Mcb-10 için kod I50.9 Belirtilmemiş kalp yetmezliğine karşılık gelir. Akut kalp yetmezliği ve acil bakımın nedenleri aşağıda açıklanacaktır. Akut dolaşım yetmezliği, zamanında yetkin terapi olmadığında sıklıkla ölüme (ölüme) yol açar.

Kronik kalp yetmezliği

ICB-10 kodunun kodu I50 - Kalp yetmezliğine karşılık gelir. NYHA sınıflandırması modern olarak kabul edilir. Belirtiler ve tedavi aşağıda açıklanacaktır. Kronik dolaşım yetmezliği sıklıkla ilerler ve konjestif kalp yetmezliğine yol açar.
Strazhesko-Vasilenko'nun klinik evreleri:

 • sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu ile (% 40'ın üzerinde ejeksiyon fraksiyonu);
 • sistolik disfonksiyon ile (ejeksiyon fraksiyonu% 40'dan az).

Aşamalara göre ana sınıflandırma:

 • Aşama I İlk aşama, yalnızca yorgunluk, hızlı kalp atışı ve nefes darlığı şeklinde yalnızca fiziksel efor sırasında ortaya çıkan gizli dolaşım yetmezliği ile karakterize edilir. Tüm belirtiler istirahatte tek başına kaybolur. Hemodinamik bozukluk yoktur.
 • Aşama IIA Dolaşım yetmezliği ilerler, ancak belirtiler hafiftir. Büyük veya küçük kan dolaşım çevrelerinde durgunluk şeklinde hemodinamik bozukluklar gözlenir.
 • Aşama IIB Hemodinamik bozukluklar kuvvetle ifade edilir, durgunluk olayları hemen kan dolaşımının her iki dairesinde (büyük ve küçük) gözlenir.
 • Aşama III Ciddi hemodinamik bozukluğu olan son aşama. Geri dönüşü olmayan değişiklikler tüm organ ve sistemlerde, kalıcı metabolik bozukluklarda, self servis için tam yetersizlikte geçerlidir.

Hastalığın farklı evrelerinde kendini gösteren semptomlara bağlı olarak, hastanın ciddiyeti kalp yetmezliğinin fonksiyonel sınıflarını (türlerini) ayırt eder:

 • ben - Hastalığın hastanın yaşam kalitesini etkilememesi. Kalp yetmezliği 1 derecedir ve hastayı fiziksel aktivitede sınırlamaz. Grade 1 yetersizlik tedaviye iyi yanıt verir.
 • II - hasta istirahatte rahatsız olmaz, fiziksel aktivite zayıf kısıtlamalar kaydedilir.
 • III - Dinlenmede semptom yoktur, fakat performansta gözle görülür bir azalma olduğu not edilir.
 • IV - istirahatte göğüs ağrısı ve kalp yetmezliği belirtileri kaydedildi, hasta kısmen ya da tamamen çalışmıyor.

Konjestif Kalp Yetersizliği

Pulmoner dolaşımdaki durgunluk, büyük çembere eşzamanlı olarak hasar verirken, kalp damarlardan kan geçirme mutlak yeteneğini kaybettiğinde durgunluğa neden olur. Konjestif kalp yetmezliği belirtileri ilerler ve çoğu durumda hepsi ölümle sonuçlanır.

Dekompanse kalp yetmezliği

Dekompanse formu terminal aşamasıdır. Bu dekompanse kalp yetmezliği, yani: insan vücudunun tüm sistemlerine kan verme yeteneğini yitiren, kalp kasındaki toplam hasarın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Belirtiler sadece fiziksel aktivite ile değil aynı zamanda istirahatte de kendini gösterir. Genellikle dekompanse kalp yetmezliği ile birlikte, geri dönüşü olmayan kardinal patolojik ve fonksiyonel dönüşümler tetiklenir.

Kalp yetmezliğine ne sebep olur?

Kardiyovasküler yetersizlik çeşitli nedenlerle gelişebilir. En sık rastlanan neden miyokard ve koroner kalp hastalığına yetersiz kan teminidir. İskemik değişiklikler yavaş yavaş damarın tıkanması sonucu oluşabilir kolesterol plak.

Yetişkinlerde kalp yetmezliği bir sonucu olarak gelişebilir miyokard enfarktüsü, kalbin bir kısmı kas ölür ve bu alanda bir yara izi oluşur. Erkeklerde, bu durumda kalp yetmezliği, kadınlardan daha belirgindir ve bu, daha güçlü olanın temsilcilerindeki yüksek komplikasyon sıklığı ile açıklanmaktadır. Yaşlılıkta telafi edici fırsatlar azalır, bu nedenle kalp yetmezliği miyokard enfarktüsü geçiren bir hastanın yaşam kalitesini kötüleştirerek daha da ilerler ve kendini gösterir.

Arka planda yetersizlik gelişebilir arteriyel hipertansiyon. Kalp, kanı sıkıştırılmış spazmodik damarlardan hareket ettirmek için daha fazla çaba sarf etmek zorundadır; bu, kalbin odalarında, öncelikle sol ventrikülde, kasılmasını yavaş yavaş kaybedecek bir artışa neden olur.

Ritim bozuklukları ayrıca kalp kası yetersizliğinin gelişmesine neden olur. Özellikle kuvvetli bir şekilde, kalp dakikada 140 atıştan daha sık kasıldığında, doldurma ve ejeksiyon işlemleri bozulur.

Kalbin kapak aparatındaki değişiklikler kalp odalarının dolum işlemlerini bozar. Bu durum romatizmal patoloji ve enflamatuar miyokard hastalıkları ile kötüleşir. Eksikliği toksik veya alkolik hasarın bir sonucu olarak gelişebilir.

Kök neden belirlenmezse, idiyopatik kalp yetmezliği hakkında konuşun.

Akut Kalp Yetersizliğinin Nedenleri

 • Fiziksel aşırı yüklenme ve güçlü psiko-duygusal stres sonrası kalp yetmezliğinin komplikasyonları.
 • Pulmoner Tromboembolizm ve küçük dalları. Akciğer damarlarındaki basınç artışı nedeniyle sağ ventrikülün aşırı yüklenmesi.
 • Akut kalp ritmi bozuklukları. Kalp kası hızlı bir kalp atışıyla aşırı yüklenmiştir.
 • Hipertansif kriz. Basınçtaki keskin bir artış ile kalp kasını besleyen küçük arterlerden bir spazm meydana gelir. iskemi. Telafi edici kalp atış hızı artar, bu kalpte aşırı yüklenmeye neden olur.
 • Akut, şiddetli miyokardit. Miyokard enflamasyonu ile kalbin pompalama işlevi keskin bir şekilde azalır, değişiklikler kalp atış hızı ve iletimle ilgilidir.
 • Kalpte akut kan akımı bozukluğu. Bu durum, akorun yırtılması, kalbin valvüler aparatının hasar görmesi, interventriküler septumun kalp krizi, kapakçıkların delinmesi, kapakçıktan sorumlu olan papiller kasın ayrılmasından kaynaklanabilir.
 • Miyokard enfarktüsü.
 • Aort diseksiyonu.
 • Akut aritmiler.
 • Kalp tamponadı.

Akut kalp yetmezliğinin kalp dışı nedenleri:

 • saldırı bronşiyal astım. Akut oksijen eksikliği ve sinir heyecanı ile kalp ritmi bozulur.
 • Alkol kötüye kullanımı.
 • ağır inme. Kalbin aktivitesinin nörohumoral düzenlenmesi rahatsızdır.
 • Yanlış tedavi. İlaçların aşırı kullanımı ve kalp hastalığının kendi kendini tedavi etmesi durumu kötüleştirebilir.
 • Bakteriyel toksinlerle zehirlenme kan zehirlenmesi, Septisemi, zatürree.

Kalp Yetersizliğinin Belirtileri

Kalp yetmezliği yetişkinlerde nasıl ortaya çıkar?

Kronik kalp yetmezliği belirtileri genel kan akışındaki yavaşlama, kalp boşluklarında basınç artışı ve kalbin yaydığı kan hacmindeki azalma nedeniyle ortaya çıkmaya başlar. İlk aşamalarda bile, bu durumu belirlemek zor değildir. Kalp, tüm kan hacmi ile baş edemez ve aşırı sıvıyı “depo” ya (karın boşluğu ve ayaklar, kalçalar, baldırlar ve midede ödem şeklinde kendini gösteren alt ekstremiteler) atar. İlk belirtiler aşırı yorgunluk ve şiddetli zayıflıktır. Kardiyovasküler yetmezlik nefes darlığı ve halsizlik ile başlar.

Buna paralel olarak, diğer kalp yetmezliği belirtileri de gelişir. Artan basınç ve pulmoner sistemde sıvı birikimi gelişir solunum güçlüğü - solunum yetmezliği. Kalp yetmezliği olan dispne giderek artar, ilerler. Kalp yetmezliğinde dispnenin tedavisi karmaşıktır ve diüretiklerin kullanılmasını içerir.

Kardiyak dispne yetkin ayırıcı tanı gerektirir, çünkü genellikle hava eksikliği, pulmoner sistem hastalıklarıyla ortaya çıkar. Kardiyak dispne ilaç tedavisine kötü yanıt verir. Normal durumda oksijen, kılcal damarlardan zengin akciğer dokusundan engellenmeden geçer ve sistemik dolaşıma girer. Akciğerlerde sıvı birikirse, oksijen kılcal damarlara tam olarak giremez; taşikardi - kalp çarpıntısı.

Hastalar geceleri astım ataklarından uyanabilirler. Sıvının kan dolaşımından organlara ve dokulara salınmasıyla, sadece solunum ve uykuda bozukluklar gözlenir. Hastalar, karın, kalça, bacak ve ayaklardaki yumuşak dokuların belirgin ödemleri nedeniyle önemli ölçüde kilo alırlar.

Kalp yetmezliği olan bacakların şişmesi, fiziksel aktivitenin ardından akşamları yoğunlaşır. Bacakların hafif şişmesi bile bu yerlerdeki yumuşak dokuya bir parmak basılarak belirlenebilir. Kalp yetmezliğinde bacak ödemi fotoğrafı aşağıda verilmiştir.

Sıvı, özellikle ağır vakalarda karın boşluğunda da birikebilir. Oldukça tehlikeli bir durum gelişiyor - assitileri kalp yetmezliğinin bir tezahürü olarak.

Sıvı, kan dolaşımından akciğerlere kaçtığında, tehlikeli bir durum ortaya çıkar. "akciğer ödemi". Akciğerlerdeki sıvı genellikle kronik kalp yetmezliğinde bulunur ve öksürürken kanlı, pembe balgam eşlik eder. Kalp yetersizliğinde öksürük verimsizdir.

Genellikle balgam olmadan kalp hastalığında öksürük. Sabah saatlerinde balgam, neredeyse saydam balgam öksürebilir. Yatay pozisyonda daha kötü öksürük. Yaşlılıkta, zihinsel yeteneğin azaldığı belirtilmektedir.

Sağ ventrikül ve sol ventrikül kalp yetmezliği

Belirtiler hastanın sağ ventrikül veya sol ventrikül yetmezliği olup olmamasına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Sol atriyumdan, akciğerlerden gelen oksijenle dolu kan, kanın diğer tüm organlara girdiği sol ventriküle girer. Sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun ihlali var. Sol ventrikül yetmezliğinde kan, pulmoner damarlara geri atılır ve fazla kan, kılcal damarlardan alveollere sızarak nefes almayı zorlaştırır. Sol ventrikül yetmezliği ciddi zayıflık ve mukusun aşırı ayrılması (kanın safsızlığı) görülür.

Tip 1 sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu nedir?

Diyastolik disfonksiyon, kasılmadan hemen sonra kalp kası kusurlu gevşemesi ile karakterize edilir. LV diyastolik fonksiyon bozukluğu özellikle yaşlılarda, özellikle kadınlarda görülür.

Sol ventrikülün sistolik disfonksiyonu, kalp kasının kanı kalbin boşluğundan tamamen çıkarmamasıdır. Sistolik disfonksiyon, kalp kasının durumunu karakterize eder ve prognozu büyük ölçüde etkiler.

Sağ ventrikül yetmezliği, kalbin valvüler aparatının patolojisinde sıklıkla görülen sağ atriyumdan sağ ventriküle zor bir çıkış sonucu gelişir.

Sağ ventrikül yetmezliği, bacak ve karaciğer damarlarında basınç ve sıvı birikiminde artışa neden olur. Hastaların şişmiş bacakları, karaciğerin büyüklüğünü artırır, kaydedilir noktüri (sık sık gece idrara çıkma).

Konjestif kalp yetmezliğinin ana belirtileri, böbreklerin çok miktarda sıvı ile baş edememeleri gerçeğinden kaynaklanır, böbrek yetmezliği. Normal olarak, tuz vücuttan böbrekler yoluyla atılmalıdır, ancak konjestif kalp yetmezliği ile sürünerek durumu daha da şiddetlendirir ve daha da fazla şişmeye neden olur. Kalp yetmezliği için uygun tedavi ile böbrekler normale döner. Kardiyopulmoner yetmezlik, tedavi için dikkatli bir ilaç seçimi gerektirir.

Erkeklerde kalp yetmezliği belirtileri

Hastalığın klinik tabloları adil cinsiyette teşhis edilen belirtilerden çok farklı değildir. Erkeklerde belirtiler, komplikasyonların ciddiyeti nedeniyle daha belirgin olabilir.

Kadınlarda kalp yetmezliği belirtileri

Kadınlarda semptomlar kesinlikle standart olmakla birlikte, sağlıklarına ve zamanında tedavilerine dikkatle bakmalarından dolayı erkeklerden daha az belirgin olabilir.

Sol ventrikül diyastolik fonksiyon bozukluğu belirtileri

Diyastolik fonksiyon bozukluğunun ana belirtileri:

 • nefes darlığı
 • bacaklarda şişme;
 • saldırılar apne;
 • kuru öksürük.

Kalp yetmezliği analizi ve teşhisi

Hasta, alveollerde sıvı birikmesinden dolayı akciğerlerdeki patolojik üfürümleri dinler.Organ ve dokularda aşırı sıvı varlığı röntgen muayenesi ile doğrulanır. orada siyanoz - sık sık üşüme eşlik eden ve kalp yetmezliği ile kandaki düşük oksijen içeriğini gösteren mavi uzuvlar.

Tanı, radyonüklid kardiyogramı ve ekokardiyografi ile konur. Damarlardan ve damarlardan geçirilir kalp kateterizasyonuBu, kalp boşluklarındaki basıncı ölçmenize ve koroner arterlerin tıkanma yerlerini belirlemenize olanak tanır. Teşhis 24 saat açık bir hastanede yapılır. EKG'de kalp ritmindeki değişiklikler kaydedildi. Hastalığın öyküsü, kardiyogramın dinamiğinin tedavinin etkinliğini değerlendirmesini sağlar.

Kalp yetmezliği tedavisi

Yaşlılıkta kalp yetmezliği nasıl tedavi edilir? Tabii gençliğin gelişimini önlemek için. Zamanında tedavi arteriyel hipertansiyon, aterosklerozsağlıklı bir yaşam tarzı sürün ve akıllıca yiyin.

Kronik kalp yetmezliği tedavisi genellikle karmaşıktır ve bir kerede birkaç bağlantıya maruz kalmayı içerir. Kronik patolojinin tedavisi için, hem halk yöntemleri hem de ilaçların atanması ve cerrahi müdahale kullanılır.

Kalp yetmezliğini tedavi etmek için ilaçlar ve ilaçlar

Kronik kalp yetmezliği ilaç tedavisi için farklı gruplardan ilaçlar kullanılır:

 • diüretikler, diüretikler;
 • antagonistleri aldosteron;
 • kardiyak glikozitler;
 • kalsiyum kanal blokerleri;
 • nitratlar (vazodilatör ilaçlar);
 • beta blokerler;
 • Metaboliki;
 • ACE inhibitörleri.

Tabletler istenen etkiye sahip değilse, cerrahi tedavi yöntemlerine başvurunuz.

Kalp yetersizliğinde bacak ödeminin tedavisi

Bacaklardaki ödem, vücudun aşırı sıvıdan kurtulma ve kalp fonksiyonlarını kolaylaştırma girişimi nedeniyle ortaya çıkar. Bacakların şişmesi, kalp yetmezliğinin ilerlemesinin bir göstergesidir. Diüretikler, eylem altında idrarla birlikte vücuttan fazla tuz ve su atıldığı belirtilir. Bu, dolaşımdaki kan hacminde bir azalmaya, kan akışında kolaylığa ve daha düşük kan basıncına neden olur.

Kalp yetersizliğinde dispne tedavisi

Kalp yetmezliğinde nefes darlığının ana tedavisi diüretiktir; nefes darlığının nedeni akciğerlerde sıvıdır. Dispne tedavisi reçetelemeyi içerir veroshpirona veya Espirit, torasemidkardiyak glikozitler (digoksin). Halk ilaçları ile tedavi rejiminin genişletilmesine izin verilmektedir.

Akut kalp yetmezliği için acil bakım

Akut kalp yetmezliği için ilk yardım tam olarak atak yerinde sağlanmalıdır. Asıl amaç, kanın en doğru şekilde yeniden dağıtılması için miyokardın kalp kası üzerindeki yükü azaltmaktır. Akut kalp yetmezliği belirtileri:

 • artan nefes darlığı (yatay pozisyon almaya çalışırken nefes darlığı yoğunlaşır);
 • gürültülü solunum;
 • öksürük;
 • anksiyete;
 • siyanoz dudaklar, parmaklar, burnun ucu;
 • korku hissi.

Ölümden önce akut kalp yetmezliği belirtileri yoğunlaşır. Ölümden önce hava eksikliği hissi artar, acil yardım gerektiren akut kalp yetmezliği artar. Acil bakım aşağıdaki önlemleri içerir:

 • Hastayı rahat bir yere koyun ve mümkün olduğunca arkanızı kaldırın. Kalbe kan akışını azaltmak için hastanın bacaklarını ve kollarını sıcak suya batırın.
 • İlk yardım, ambulans ekibinin tüm semptomların göndericilerinin detaylı bir tanımını çağırmasını içerir.
 • Dar kıyafetleri söküp bir pencere açarak temiz hava sağlayın.
 • Gerekirse hastayı rahatlatın.
 • Tansiyon seviyesini ölçün ve göstergelerine bağlı olarak hastaya bir ilaç verin. nitrogliserin ve diüretik (Lasix, furosemid). Nitratlar, her 10 dakikada bir verilebilir, ancak durum düzelene kadar basınç seviyesini kontrol ederek en fazla üç tablet verilebilir.

Prosedürler ve işlemler

Altta yatan hastalığı düzeltmek için ameliyat yapılır:

 • miyokard revaskülarizasyonu;
 • sürekli biventriküler senkronizasyon elektrik stimülasyonu kalp senkronizasyonu (PEX);
 • protez ve kapak plastiği;
 • stentleme, baypas ameliyatı;
 • bir kardiyoverter defibrilatörünün implantasyonu;
 • PEKS ve ICD'nin birlikte kullanımı.

Halk ilaçları ile kalp yetmezliğinin tedavisi

Kalp yetmezliğinin hoş olmayan belirtilerinden biri şişliktir. Bunu ortadan kaldırmak için, sentetik üretimin diüretikleri kullanılabilir, ancak bazı durumlarda, diüretik etkiye sahip halk ilaçları ile değiştirilmesine izin verilir. Turp suyuyla karıştırılan balın ödem için iyi olduğu kanıtlanmıştır (bala alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalarda kontrendikedir).

Diüretik etkisi:

 • vadinin zambağı;
 • marigoldların infüzyonu;
 • Aziz John's wort
 • üvez suyu;
 • çiçek açan knotweed suyu.

Bu bitkilerden kurutulmuş formda, tıbbi kaynaşmalar hazırlayabilirsiniz.

Lovajın kökünden infüzyon. Ezilmiş kuru lava kökünü (100 g) saf alkolle (300 mi) dökün ve 2 hafta boyunca karanlık bir yere koyun. Hazırlanan infüzyon 1 çorba kaşığı için günde üç kez alınmalıdır.

Ardıç, at kuyruğu ve buğday çimi infüzyonu. Buğday çimi rizomlarından 1 parça, 2 parça ardıç meyvesi ve at kuyruğu karıştırın. Bir bardak kaynar su ile 1 çay kaşığı karışık ot dökün ve 20 dakika demlenip sonra süzün. Elde edilen infüzyonu günde üç kez, yemekten 20 dakika önce 1 çorba kaşığı alın.

Peygamber Çiçeği, Melek ve Ardıç İnfüzyonu. 4 parça ardıç meyvesi ve 3 parça peygamber çiçeği ve angelica kökü çiçeklerini karıştırın. Karışımın bir çay kaşığı kaynar suya bir bardak demleyin, 20 dakika boyunca demlenmesini bekleyin, sonra iyice süzün. Oluşan infüzyon günde 4 kez 1 çorba kaşığı alınmalıdır. Araç, şiddetli şişlikten kurtulmak için en iyi sayılır.

At kuyruğu ve huş ağacı yaprakları. İki bileşenin eşit parçalarının bir koleksiyonunu hazırlayın. 0,5 litre kaynar suya 2 çorba kaşığı dökün, örtün ve soğumaya bırakın. Her gün günde 4 kez yemekten önce 0,5 su bardağı almak gerekir.

Bearberry ve fıtık. Kurutulmuş fıtık ve yaban mersini eşit oranlarda karıştırın. Karışımın 2 çorba kaşığını kovaya dökün ve 0,5 litre kaynar su dökün, 10 dakika kaynatın. Suyu soğutun ve filtreleyin. Günde üç kez 1/3 bardak almak gerekir.

Kalp yetmezliği, alıç için halk tarifleri de yardımcı olur. Bitkiyi oluşturan faydalı bileşenler, kalbin çalışmasını harekete geçirir, yorgunluğu giderir ve miyokardiyumu hafifletir. Tavsiye edilen tarifler:

 • Çaydanlık içine 70-100 gram siyah çay dökün ve 1 çay kaşığı papatya çiçeği, nane, anaç, kediotu karışımı. Kuşburnu 1-2 yemek kaşığı ekleyin. Karışımı maksimum güçte demleyin ve normal çay gibi içilir.
 • Bir bardak eritilmiş veya taze kıyılmış alıç meyvesine 1 bardak su ekleyin. Yavaş yavaş 30-35 dereceye ısıtın ve gazlı bezle sarın. Meyvelerin suyunu sıkın. Elde edilen çözelti, bir öğünden 1 saat önce bir çorba kaşığı 1 saat günde 3-4 kez alınmalıdır.
 • 1 yemek kaşığı alıç meyveleri ezin ve 1 bardak su dökün, yarım saat demlenmeye bırakın. İnfüzyonunu tülbentten geçirin ve her sabah ve akşam yarım bardak içilir.
 • Ginseng kökü tentürü. Kurutulmuş kökü eziyet ve votka dökün. Ginseng'i 4 hafta boyunca demlenip, bazen sallayın. Önleyici amaçlar için, elde edilen tentür, yemeklerden 30 dakika önce, günde iki kez, 20 damla alınmalıdır. Tedavi için, doktorunuza danıştıktan sonra doz 30-40 damla kadar artar.

Kalp yetmezliği önleme

Hastanın kalp yetmezliğinden muzdarip olup olmamasından veya sadece gelişimini önlemek istediğinden bağımsız olarak, birincil ve ikincil önlemeyi ayırt etmek gelenekseldir. Birincil önlemenin temel amacı, kalp yetmezliğinin gelişimi için tetikleyici olabilecek kardiyovasküler sistemin mevcut hastalıklarının zamanında tespiti ve ortadan kaldırılmasıdır.

Birincil önleme, iyi beslenmenin temel ilkelerine ve sağlıklı bir yaşam tarzına uyumu içerir:

 • düzenli, yeterli fiziksel aktivite;
 • yağlı ve çok tatlı yiyeceklerin reddedilmesi;
 • vücut kitle indeksi kontrolü;
 • sigarayı bırakma;
 • iş ve dinlenme rejimine uygunluk;
 • alkollü ve alkolsüz içecekler kullanmayı reddetme.

Stresli durumlardan mümkün olduğunca kendinizi izole etmeniz önerilir; Sinir aşımı ile birlikte, bir stres hormonu üretilir kortizolAşırı kardiyovasküler sistemin bozulmasına neden olur ve hatta miyokard enfarktüsüne yol açabilir. Kortizol etkisiyle, arterler spazmodiktir ve kalp yetmezliğinin gelişmesine neden olur.

İkincil önleme, eğer hasta bir veya daha fazla hastalığa sahipse gerçekleştirilir. İkincil önleme, patolojinin gelişmesinin ana nedenlerini ortadan kaldırmayı ve bireysel semptomları bastırmayı amaçlar.

Çocuklarda kalp yetmezliği

Yenidoğanlarda, kalp yetmezliği çoğu durumda, özellikle kombine ve ağır olan kalp defektleri ile tetiklenir. Bebeklerde patoloji sadece konjenital anomalilerden dolayı değil, aynı zamanda konjenital miyokardit nedeniyle de gelişir. Bir bebeğe kapak hasarı teşhisi konursa, bulaşıcı endokardito zaman kalp yetmezliğine de yol açabilir.

Büyük çocuklarda (7 yaş ve üstü) kardiyopulmoner yetmezlik nedeniyle gelişir. romatizmakalp kasındaki hasar ve kazanılmış kapak kusurları ile kendini gösterir.

Her yaştaki çocuklarda pulmoner kalp yetmezliği aşağıdakilerin sonucu olarak gelişebilir:

 • kronik taşiaritmi;
 • kardiyomiyopati;
 • böbrek hastalığı (ile başlar oligüri veya anüri);
 • ağır anemiler;
 • aşırı infüzyon tedavisi nedeniyle kalp tıkanıklığı;
 • travmatik yaralanmalar;
 • kalp ameliyatı.

Kalp yetmezliği diyet

Kalp yetmezliği diyet

 • verimlilik: 20 gün sonra terapötik etki
 • tarihleri: sürekli
 • Ürün Maliyeti: 1700-1800 ovmak. haftada

Başarılı tedavi ve kalp yetmezliği olan bir hastanın sağlığını korumak için şartlardan biri beslenme kontrolüdür. Genellikle alkol içeren içeceklerin kötüye kullanımı, yanlış yaşam tarzı, sigara içmek hastalığın seyrini olumsuz etkiler. Kalp yetmezliği ile tüm organ ve sistemlerin acı çektiğini anlamak önemlidir. Bu yüzden beslenme dengeli ve uygun olmalıdır. Aşağıdaki yiyecekler diyete dahil edilmelidir:

 • az yağlı kuş türleri;
 • deniz ürünleri;
 • ıspanak;
 • sert kabuklu yemişler;
 • buğday;
 • yulaf unu;
 • tahıllar;
 • morina karaciğeri;
 • yağsız süt ürünleri.

Tabakların buğulaması veya haşlanması gerekir. Baharatlı, baharatlı, kızarmış ve konserve kullanımı kabul edilemez. Öncelik yeşil çaydır. Siyah çay ve kahve tüketimini tamamen bırakmak gerekiyor.

Görünüm

Tanısı konulan her ikinci hasta 5 yıldan fazla yaşar. Bununla birlikte, öngörüler büyük ölçüde eşlik eden patolojiye, ciddiyete, öngörülen tedavinin etkinliğine, yaşına, yaşam tarzına bağlıdır. Tedavi, sol ventrikül çalışmalarını iyileştirmeyi, yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve engelliliği restore etmeyi amaçlar. En erken aşamalarda başlayan tedavi, hastanın yaşam prognozunu önemli ölçüde iyileştirir.

Kaynakların listesi

 • Galyavich AS, "Günümüzde kronik kalp yetmezliği tanısı ve tedavisi
 • ", Düzenli" meme kanseri "sayıları 12/02/02/2014
 • Libis R.A. , Kots J.I. , Ageev F.T. 1, Mareev V.Yu. "Kronik kalp yetmezliği olan hastaların başarılı tedavisi için bir kriter olarak yaşam kalitesi", "Meme kanseri" nin düzenli sayıları №2 01.06.2999
 • Tereshchenko S.N. "Kronik kalp yetmezliğinin inotropik tedavisinin olasılıkları ve olasılıkları", "Meme kanseri" nin düzenli sorunları №2 from 01/26/1999

Videoyu izle: Kalp Yetmezliği Teşhisi Dolaşım Sistemi Hastalıkları (Ocak 2020).

Popüler Mesajlar

Kategori Hastalık, Sonraki Makale

Anafilaktik şok
Hastalık

Anafilaktik şok

Genel bilgiler Anafilaktik şok, kural olarak, boğulma belirtileri ve basınçta keskin bir düşüş ile hızlı bir gelişme ile karakterize olan akut sistemik bir alerjik reaksiyondur. Ciddi kardiyovasküler ve solunum yetmezliği hasta için hayati tehlike oluşturur. Anafilaktik şokun nedeni, alerjenle tekrar tekrar temastan kaynaklanır.
Devamını Oku
Şişmanlık
Hastalık

Şişmanlık

Bu nedir Obezite, bir tedavi sürecinden sonra komplikasyonlara ve relapslara yol açan, aşırı ilerleyen adipoz doku gelişimi ile karakterize, metabolik sistemin kronik bir hastalığıdır. Hastalık çok yaygındır. Bu nedenle, örneğin sadece Avrupalılar arasında% 50'sinin obezite semptomları var - aşırı kilolu ve% 30'u uzun süre obezite muzdarip.
Devamını Oku
Yenidoğanlarda kolik
Hastalık

Yenidoğanlarda kolik

Yenidoğanlarda kolik sorunu, çocuğun yaşamının ilk yılında en acil olanlarından biridir ve doktordan yardım istemek için ilk nedenlerden biridir. Kolik, çocuk doktorunun anlamaya yardımcı olduğu çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Kolik semptomlarını hafifletmek için ilaç tedavisine ek olarak, ayrıca önleme için, pediatristler birkaç basit, aynı zamanda çok etkili prosedürler gerçekleştirmeyi teklif ediyorlar.
Devamını Oku
Histerik kişilik bozukluğu
Hastalık

Histerik kişilik bozukluğu

Genel bilgiler Histerik kişilik bozukluğu, hastanın aşırı duygusal olduğu, kişisine sürekli dikkat gerektiren ve dış dünyaya gerektiği gibi cevap veremediği zihinsel bir hastalıktır. Böyle bir kişi nevrotik bozuklukları bir hastalık olarak saymaz, kendini çok fazla değerlendirir.
Devamını Oku